Przysłowia niemieckie

Każdy lubi przysłowia.  A my, Polacy to już chyba szczególnie. Jak to się często mówi – „Przysłowia mądrością narodów”. Przysłowia funkcjonują w narodach od bardzo zamierzchłych czasów. Dziś bardzo często przytaczamy niektóre z nich na wyrażenie swojej opinii, komentarza lub by nie wprost określić daną sytuację.